การปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะทำให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

การศึกษาใหม่พบว่าการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะทำให้ผู้คนสามารถไปพบแพทย์ได้ง่ายขึ้น เราไม่คิดว่าการขนส่งสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดูแลสุขภาพ แม้ว่าคนที่ทำงานด้านสาธารณสุขจะรู้ว่ามันสำคัญ แต่บางทีเราควรตามการศึกษาใหม่ที่เน้นการเปิดเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบาในเมืองแฝด กลุ่มนักวิจัยจาก Urban Institute, Harvard Medical School, Mass General และ University of Minnesota ศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นกับการนัดหมายผู้ป่วยนอกที่ไม่มาปรากฏตัวที่ระบบสุขภาพหลักเมื่อ Green Line เปิดใน Minneapolis-St. พื้นที่พอลในปี...